Brand Beat Score

Bộ chỉ số đo lường sức khỏe thương hiệu của Mibrand Việt Nam

Banking Brand Beat Score

Báo cáo Banking Brand Beat Score 2019 cho thấy tổng quan sức khỏe thương hiệu toàn ngành ngân hàng dựa trên góc nhìn người tiêu dùng, là cơ sở tin cậy cho hoạt động kinh doanh. Báo cáo được thực hiện dựa trên Bộ công cụ đo lường sức khỏe thương hiệu “BRAND BEAT SCORE” bao gồm 7 chỉ số tổng hợp, đầy đủ, đơn giản cho các doanh nghiệp trong tất cả các ngành thực hiện và áp dụng.

Liên hệ nghiên cứu

CẦN THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU
CHO THƯƠNG HIỆU NGAY HÔM NAY?

Liên hệ theo hotline để nhận tư vấn nghiên cứu từ các chuyên gia hàng đầu của chúng tôi.

(+84).90.259.8228