Chương trình THQG: Tiêu chí chất lượng

Share:

Chất lượng sản phẩm, dịch vụ là một trong những yếu tố tiên quyết giúp doanh nghiệp cạnh tranh và phát triển trong xu thế thị trường hiện nay. Chính vì vậy, trong chương trình THQG, yếu tố Chất lượng luôn được xem là một trong 3 tiêu chí trụ cột và quan trọng nhất.

 

Tiêu chí Chất lượng bao gồm nhiều yếu tố như chất lượng sản phẩm, dịch vụ; quản lý chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần chứng minh được khả năng của mình trong việc đảm bảo và duy trì chất lượng sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách hàng và giữ vững uy tín trên thị trường.

 

 

Tiêu chí Chất lượng bao gồm các mục như:

 

+ Áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) ISO 9001;

+ Áp dụng, duy trì hệ thống quản lý tiên tiến (ISO 14001, ISO 22000, ISO 17025, HACCP, GMP, VietGap, Global Gap… hoặc tương đương);

+ Công bố về chất lượng sản phẩm theo quy định của pháp luật;

+ Đầu tư duy trì chất lượng sản phẩm;

+ Các giải thưởng chất lượng.

 

(Theo phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư số 25/2021/TT-BCT ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2019/TT-BCT)

 

Đánh giá tiêu chí trên, ban chuyên gia chấm hồ sơ tham dự THQG sẽ dựa vào thời gian áp dụng duy trì hệ thống quản lý chất lượng để xác định căn cứ chấm điểm cho các doanh nghiệp.

 

Mục công bố về chất lượng của sản phẩm là mục vô cùng quan trọng để quyết định sản phẩm đó có đủ điều kiện xét chọn THQG hay không. Đối với tài liệu này, doanh nghiệp cần lưu ý có đầy đủ Bản sao Phiếu tiếp nhận công bố hợp quy, chứng chỉ chứng nhận hợp quy / Bản sao tiêu chuẩn công bố áp dụng cho sản phẩm cộng thêm chất lượng đạt tiêu chuẩn cao hơn mức tiêu chuẩn quy định của Việt Nam. 

 

Việc các doanh nghiệp tận dụng lợi thế về chứng nhận chất lượng và cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan giúp gia tăng điểm số đáng kể trong hồ sơ xét chọn khi tham dự chương trình THQG. 

 

Ngoài ra, chất lượng quản lý và dịch vụ khách hàng cũng là yếu tố quan trọng trong tiêu chuẩn chất lượng của THQG. Doanh nghiệp cần chứng minh được khả năng quản lý và vận hành hoạt động kinh doanh theo các tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và đáp ứng các tiêu chí chất lượng của chương trình thương hiệu quốc gia. Các chứng nhận về chất lượng sản phẩm mà doanh nghiệp đã đạt được chính là yếu tố quan trọng chứng minh và khẳng định sự uy tín của thương hiệu trong mắt khách hàng tạo sự phát triển và cạnh tranh trên thị trường.

 

Nguyên tắc xét chọn sản phẩm đạt THQG: 

 

+ Việc xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam được thực hiện theo phương thức chấm điểm. Thang điểm đánh giá là 1.000;

+ Tổng điểm quy định để một sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam là từ 650 điểm trở lên và điểm mỗi tiêu chí đạt từ 60% trở lên.

+ Tổng điểm của tiêu chí chất lượng là 300 điểm, doanh nghiệp phải đạt ít nhất 180 điểm để đáp ứng tiêu chí Chất lượng khi tham dự chương trình. 

 

Mibrand Vietnam là đơn vị tư vấn phát triển thương hiệu dựa trên nền tảng dữ liệu nghiên cứu thị trường. Thấu hiểu được vai trò & tầm quan trọng của chương trình THQG đối với các doanh nghiệp, Mibrand Vietnam cung cấp giải pháp: Đánh giá hiện trạng và tư vấn hệ thống quản trị thương hiệu theo chuẩn Brand Finance.

 

Để được tư vấn chi tiết hãy liên hệ với chúng tôi: 

 

Công ty Cổ phần Mibrand Việt Nam 

(+84) 0866.059.500- huong.ngo@mibrand.vn – Ms. Hương

(+84).90.259.8228 – tienmanh.lai@mibrand.vn – Mr. Mạnh

Scroll to Top