Tái định vị thương hiệu là gì?

Tái định vị thương hiệu là quá trình tái thiết và làm mới các giá trị, cảm nhận và hình ảnh của thương hiệu trong tâm trí khách hàng.

Quá trình này thường bao gồm việc thay đổi và nâng cấp các yếu tố như logo, thông điệp, đặc tính sản phẩm, mô hình kinh doanh,… và cách tiếp cận khách hàng để tạo ra một sự thay đổi rõ rệt và tích cực trong tư duy và cảm nhận của khách hàng về thương hiệu.

Khi nào các doanh nghiệp cần
tái định vị thương hiệu
Mask1

Có sự thay đổi chiến lược/ mô hình kinh doanh

Tái định vị để giúp doanh nghiệp phù hợp với hướng đi mới.

Icon (6)

Thiếu năng lực cạnh tranh và suy giảm thị phần

Tái định vị để tạo ra sự khác biệt và đột phá nhằm thu hút lại khách hàng

Vector (2)

Những giá trị của thương hiệu không còn phù hợp

Tái định vị để định hình lại các giá trị về tầm nhìn, sứ mệnh và điểm khác biệt của thương hiệu.

Có sự thay đổi chiến lược/ mô hình kinh doanh

Tái định vị để giúp doanh nghiệp phù hợp với hướng đi mới.

Verify

Thiếu năng lực cạnh tranh và suy giảm thị phần

Tái định vị để tạo ra sự khác biệt và đột phá nhằm thu hút lại khách hàng

Những giá trị của thương hiệu không còn phù hợp

Tái định vị để định hình lại các giá trị về tầm nhìn, sứ mệnh và điểm khác biệt của thương hiệu.

Lợi ích của tái định vị thương hiệu
Quy trình tư vấn

Nghiên cứu

Một nghiên cứu toàn diện sẽ được Mibrand tiến hành dựa trên đánh giá các nhóm đối tượng:
1. Bối cảnh ngành
2. Đối thủ cạnh tranh
3. Khách hàng mục tiêu
4. Nội bộ thương hiệu.

01

Nghiên cứu

Mibrand sẽ tiến hành phỏng vấn chuyên sâu với Ban lãnh đạo doanh nghiệp để tìm hiểu về định hướng kinh doanh, triết lý hoạt động và các giá trị nổi bật của thương hiệu.

02

Nghiên cứu

Căn cứ vào các thông tin thu thập được, Mibrand sẽ tiến hành phân tích và đề xuất 02-03 phương án định vị phù hợp nhất cho thương hiệu

03

Hiệu chỉnh

Mibrand ghi nhận những ý kiến đóng góp và phản hồi từ phía doanh nghiệp để hiệu chỉnh và hoàn thiện các nội dung đề xuất..

04

Đào tạo

Mibrand tổ chức đào tạo trong nội bộ doanh nghiệp để CBNV ở mọi vị trí có cơ hội tiếp cận, thấu hiểu và có thể triển khai hiệu quả định vị thương hiệu mới.

05

Các gói Dịch vụ

Gói
Cơ bản

1. Nghiên cứu
bối cảnh thương hiệu

2. Đề xuất
phương án tái định vị thương hiệu

Gói
Nâng cao

1. Nghiên cứu
bối cảnh thương hiệu

2. Đề xuất
phương án tái định vị thương hiệu

3. Đào tạo
nội bộ về định vị thương hiệu mới

Tại sao nên chọn Mibrand?
Tại Mibrand, chúng tôi hiểu chiến lược là việc lựa chọn làm ít đi để tạo ra những điều tốt nhất. Với các
chuyên gia có trên 20 năm kinh nghiệm tư vấn trong các lĩnh vực Thương hiệu, Tiếp thị – Truyền thông và
Bán hàng, cùng nền tảng nghiên cứu thị trường vững mạnh, chúng tôi tự tin là một trong các nhà tư vấn
thấu hiểu nhất về thị trường và con người Việt Nam.
Đồng hành cùng Mibrand trên hành trình tái định vị để
xây dựng một hình ảnh thương hiệu khác biệt và nổi bật!
Dự án nổi bật
BIBO Mart
Xem thêm >
Hawee Group
Xem thêm >
BMS
Xem thêm >
HD Bank
Xem thêm >
Elite Fitness
Xem thêm >
TC MOTOR
Xem thêm >

Let’s Talk!

Nhận thông tin mới nhất

về sự kiện, báo cáo nghiên cứu của Mibrand

Tôi đồng ý nhận thông tin mới nhất về sự kiện,
báo cáo nghiên cứu của Mibrand Vietnam

© Mibrand 2023

Scroll to Top