Tất tần tật về nghiên cứu thị trường

Share:

I. Nghiên cứu thị trường là gì?

1. Khái niệm về nghiên cứu thị trường

Nghiên cứu thị trường là quá trình hệ thống hóa và phân tích thông tin để tìm hiểu về thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh và các yếu tố liên quan khác. Nó giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan về thị trường mục tiêu, từ đó định hình và điều chỉnh chiến lược kinh doanh.

 

Nghiên cứu thị trường là một quá trình tinh tế và kỹ lưỡng, sử dụng một loạt các phương pháp và công cụ để thu thập và phân tích thông tin quan trọng về thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh và các yếu tố liên quan khác. Đây là một khía cạnh quan trọng trong việc phát triển chiến lược kinh doanh và đạt được thành công trên thị trường cạnh tranh ngày nay.

 

Trong quá trình nghiên cứu thị trường, các nhà nghiên cứu thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm khảo sát, phỏng vấn, quan sát và nghiên cứu tài liệu. Bằng cách sử dụng các công cụ này, họ có khả năng khám phá sâu hơn và hiểu rõ hơn về nhu cầu, sở thích và hành vi của khách hàng, cũng như tìm hiểu về xu hướng thị trường, mẫu tổ chức và các yếu tố quan trọng khác.

 

Sau khi thu thập được dữ liệu, các nhà nghiên cứu thị trường tiến hành phân tích chi tiết và đánh giá thông tin thu được. Họ sử dụng các phương pháp phân tích số liệu thống kê, phân tích nội dung và các phương pháp khác để tìm ra các xu hướng, mẫu tổ chức và thông tin hữu ích khác. Mục tiêu là hiểu rõ hơn về cấu trúc và động lực của thị trường, từ đó định hình chiến lược kinh doanh và áp dụng các biện pháp tối ưu hóa hiệu quả.

2. Khi nào một doanh nghiệp cần nghiên cứu thị trường

 

Nghiên cứu thị trường là một hoạt động quan trọng và cần thiết để các doanh nghiệp có thể hiểu rõ hơn về môi trường kinh doanh và đưa ra quyết định chiến lược hiệu quả. Dưới đây là một số trường hợp khi một doanh nghiệp cần nghiên cứu thị trường:

 

 • Tiếp cận thị trường mới: Khi một doanh nghiệp muốn mở rộng hoạt động kinh doanh của mình vào một thị trường mới, nghiên cứu thị trường là cần thiết để hiểu về đặc điểm của thị trường đó. Nó giúp xác định tiềm năng thị trường, nhu cầu và mong muốn của khách hàng, sự cạnh tranh và các yếu tố khác liên quan. Nghiên cứu thị trường giúp doanh nghiệp định hình chiến lược và phương thức tiếp cận thích hợp để thành công trên thị trường mới.
 • Phát triển sản phẩm mới: Khi một doanh nghiệp đang lên kế hoạch phát triển một sản phẩm mới, nghiên cứu thị trường là cần thiết để đánh giá tiềm năng của sản phẩm đó trên thị trường. Nó giúp xác định nhu cầu của khách hàng, đánh giá sự cạnh tranh, và hiểu rõ về các xu hướng và yêu cầu của thị trường. Nghiên cứu thị trường giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định liên quan đến thiết kế, giá cả, và chiến lược tiếp thị cho sản phẩm mới.
 • Hiểu khách hàng: Nghiên cứu thị trường là một phương pháp hiệu quả để hiểu rõ hơn về khách hàng của một doanh nghiệp. Bằng cách tiến hành khảo sát, phỏng vấn, và quan sát, nghiên cứu thị trường cung cấp thông tin về ý kiến, sở thích, nhu cầu và hành vi của khách hàng. Điều này giúp doanh nghiệp tạo ra sản phẩm và dịch vụ phù hợp với khách hàng, tăng cường mối quan hệ và sự tương tác, và nắm bắt cơ hội kinh doanh.
 • Đánh giá cạnh tranh: Nghiên cứu thị trường giúp doanh nghiệp đánh giá và hiểu rõ về đối thủ cạnh tranh trong ngành. Nó cung cấp thông tin về các doanh nghiệp cạnh tranh, sản phẩm và dịch vụ của họ, chiến lược tiếp thị, và điểm mạnh/điểm yếu. Điều này giúp doanh nghiệp xác định vị trí của mình trên thị trường, tìm ra điểm khác biệt và cạnh tranh một cách hiệu quả.
 • Định hình chiến lược kinh doanh: Nghiên cứu thị trường là một thành phần quan trọng trong quá trình định hình chiến lược kinh doanh. Nó cung cấp thông tin căn cơ để xác định mục tiêu, đối tượng khách hàng, và phương pháp tiếp cận thị trường. Nghiên cứu thị trường giúp đưa ra quyết định đúng đắn và tạo ra các chiến lược kinh doanh hiệu quả, từ đó tăng cường khả năng cạnh tranh và đạt được thành công bền vững.

3. Khi nào một doanh nghiệp cần nghiên cứu thị trường

 

Nghiên cứu thị trường không chỉ hữu ích cho các doanh nghiệp, mà còn có thể áp dụng cho nhiều đối tượng khác trong một loạt các lĩnh vực. Dưới đây là một số đối tượng chính cần nghiên cứu thị trường:

 • Doanh nghiệp và công ty: Các doanh nghiệp và công ty trong mọi quy mô và ngành nghề đều cần nghiên cứu thị trường. Nghiên cứu thị trường giúp họ hiểu rõ hơn về khách hàng, xu hướng thị trường, đặc điểm cạnh tranh và các yếu tố khác. Điều này giúp doanh nghiệp định hình chiến lược kinh doanh, phát triển sản phẩm và dịch vụ, đạt được sự cạnh tranh và tăng trưởng.
 • Người khởi nghiệp và Startup: Đối với người khởi nghiệp và các startup, nghiên cứu thị trường là cực kỳ quan trọng để đánh giá tiềm năng thị trường, đối tượng khách hàng và khám phá cơ hội kinh doanh. Nó giúp họ hiểu rõ hơn về môi trường kinh doanh, đối thủ cạnh tranh và tạo ra một chiến lược kinh doanh hiệu quả.
 • Tổ chức phi lợi nhuận và tổ chức từ thiện: Các tổ chức phi lợi nhuận và tổ chức từ thiện cũng có nhu cầu nghiên cứu thị trường để hiểu về đối tượng mục tiêu, nhu cầu và mong muốn của khách hàng, và đánh giá hiệu quả của các hoạt động và chiến dịch của họ. Nghiên cứu thị trường giúp họ cung cấp các dịch vụ và chương trình phù hợp với mục tiêu của mình và tăng cường tác động xã hội.
 • Chính phủ và tổ chức phi chính phủ: Chính phủ và các tổ chức phi chính phủ thường sử dụng nghiên cứu thị trường để thu thập thông tin về dân số, kinh tế, xã hội và các lĩnh vực khác. Nghiên cứu thị trường giúp họ đánh giá tình hình, định hình chính sách và quyết định chiến lược phát triển.
 • Các nhà quản lý sản phẩm và nhà tiếp thị: Các nhà quản lý sản phẩm và nhà tiếp thị cần nghiên cứu thị trường để hiểu rõ về khách hàng, nhu cầu thị trường, đánh giá cạnh tranh và định hình chiến lược tiếp thị. Nghiên cứu thị trường giúp họ phát triển các chiến lược tiếp thị hiệu quả và tối ưu hóa kế hoạch tiếp thị.

Tóm lại, nghiên cứu thị trường có thể áp dụng cho nhiều đối tượng khác nhau, bao gồm các doanh nghiệp, người khởi nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, chính phủ và các nhà quản lý sản phẩm và nhà tiếp thị. Đối với bất kỳ đối tượng nào có nhu cầu hiểu rõ hơn về thị trường và khách hàng của mình, nghiên cứu thị trường là một công cụ quan trọng để đạt được mục tiêu và thành công trong hoạt động kinh doanh và tổ chức.

 

 • 4. Ý nghĩa NCTT đối với doanh nghiệp

Thông qua nghiên cứu thị trường, doanh nghiệp có thể đạt được lợi thế cạnh tranh quan trọng. Bằng cách hiểu rõ về khách hàng, đối thủ cạnh tranh và xu hướng thị trường, doanh nghiệp có khả năng tạo ra các sản phẩm và dịch vụ phù hợp với nhu cầu khách hàng, xây dựng chiến lược tiếp thị hiệu quả và định hình một vị trí độc đáo trong thị trường. Điều này giúp doanh nghiệp tạo ra một sự khác biệt và tăng cường khả năng cạnh tranh.

 

Nghiên cứu thị trường cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường sự hài lòng của khách hàng. Bằng cách hiểu rõ về nhu cầu và mong muốn của khách hàng, doanh nghiệp có thể cung cấp những sản phẩm và dịch vụ mà khách hàng thực sự cần. Điều này tạo ra một mối quan hệ lâu dài với khách hàng và tăng khả năng tiếp cận và giữ chân khách hàng. Sự hài lòng của khách hàng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng danh tiếng và tăng cường lòng trung thành của khách hàng.

 

Nghiên cứu thị trường cung cấp thông tin cần thiết để phát triển sản phẩm và dịch vụ mới thành công. Bằng cách hiểu rõ về nhu cầu và mong muốn của khách hàng, doanh nghiệp có thể tạo ra những sản phẩm và dịch vụ đáp ứng đúng nhu cầu thị trường. Điều này giúp doanh nghiệp tăng cường khả năng tiếp cận thị trường mới và tạo ra nguồn thu nhập mới.
Một khía cạnh quan trọng khác của nghiên cứu thị trường là việc định hình chiến lược kinh doanh chính xác. Bằng cách hiểu rõ về thị trường, doanh nghiệp có thể xác định mục tiêu, đối tượng khách hàng và phương pháp tiếp cận thị trường. Điều này giúp doanh nghiệp đưa ra những quyết định đúng đắn và xây dựng kế hoạch hành động hiệu quả. Từ đó, doanh nghiệp có thể tối ưu hoá lợi nhuận và đạt được sự thành công bền vững.

 

Nếu không thực hiện nghiên cứu thị trường, doanh nghiệp có thể đối mặt với những hậu quả không mong muốn. Rủi ro thất bại sản phẩm là một trong số đó, khi doanh nghiệp phát triển sản phẩm và dịch vụ không phù hợp với nhu cầu thị trường, dẫn đến lãng phí tài nguyên và thất bại kinh doanh. Không thực hiện nghiên cứu thị trường cũng có thể dẫn đến mất cơ hội thị trường. Bằng cách không hiểu rõ về khách hàng và xu hướng thị trường, doanh nghiệp có thể bỏ lỡ những cơ hội phát triển và tăng trưởng trong thị trường. Điều này có thể dẫn đến sự suy giảm doanh số bán hàng và mất đi tiềm năng tăng trưởng.

 

Mất khách hàng là một hậu quả khác của việc không thực hiện nghiên cứu thị trường. Không hiểu rõ về khách hàng có thể dẫn đến sự không hài lòng và mất khách hàng. Điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến doanh số bán hàng và lòng trung thành của khách hàng. Mất khách hàng không chỉ là mất đi nguồn thu nhập hiện tại, mà còn có thể gây ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của doanh nghiệp trong tương lai.

 

Ngoài ra, không thực hiện nghiên cứu thị trường cũng có thể dẫn đến đầu tư không hiệu quả. Nếu thiếu thông tin thị trường đầy đủ, doanh nghiệp có thể đầu tư vào các hoạt động tiếp thị không hiệu quả, dẫn đến lãng phí tài nguyên và không đạt được kết quả mong muốn. Việc đưa ra quyết định đúng đắn trong việc định hình chiến lược kinh doanh cần dựa trên nền tảng thông tin đáng tin cậy từ nghiên cứu thị trường.

II. Các phương pháp nghiên cứu thị trường

 

Nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng là hai phương pháp quan trọng trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và thị trường. Mỗi phương pháp đóng góp vào việc mở rộng kiến thức và hiểu biết về các vấn đề cụ thể thông qua việc tiếp cận và phân tích dữ liệu theo cách khác nhau.

 

 

1. Phương pháp nghiên cứu định tính 

Nghiên cứu định tính là một phương pháp tập trung vào việc khám phá và hiểu sâu về các khía cạnh không gian, thời gian, ngữ cảnh và tầm quan trọng của các yếu tố không đo lường được bằng con số. Đây là một phương pháp linh hoạt, sử dụng các công cụ như cuộc phỏng vấn định tính, nhóm thảo luận, quan sát tham gia và phân tích nội dung để tìm hiểu và diễn giải sâu hơn về các khía cạnh phức tạp của vấn đề nghiên cứu. Phương pháp này giúp nghiên cứu viên mở rộng kiến thức và tạo ra các giả thuyết nghiên cứu mới, tuy nhiên, cần lưu ý rằng nghiên cứu định tính không cung cấp thông tin về tần suất hoặc phạm vi của các hiện tượng nghiên cứu và có thể bị ảnh hưởng bởi sự thiên vị và mất tính khách quan. Nghiên cứu định tính có thể được thực hiện thông qua:

 • Phỏng vấn cá nhân: được sử dụng để thu thập thông tin chi tiết và sâu sắc từ các cá nhân thông qua cuộc trò chuyện trực tiếp. Phương pháp này thường được sử dụng để hiểu rõ hơn về quan điểm, ý kiến, kinh nghiệm và những câu chuyện cá nhân của người tham gia nghiên cứu. Một trong những ưu điểm chính của phương pháp phỏng vấn cá nhân là khả năng thu thập thông tin chi tiết và sâu sắc từ các cá nhân tham gia. Điều này giúp chúng ta có cái nhìn sâu sắc và phong phú hơn về quan điểm và trải nghiệm của cá nhân, và từ đó, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về hành vi và nhu cầu của khách hàng.
 • Nhóm thảo luận: được sử dụng để thu thập thông tin từ một nhóm người tham gia trong một buổi thảo luận cởi mở và tương tác. Thông qua sự tương tác và trao đổi thông tin, các ý kiến và quan điểm có thể được đưa ra, tranh luận và phản biện, tạo nên một môi trường phong phú và phản chiếu nhiều quan điểm. Điều này giúp chúng ta hiểu rõ hơn về các quan điểm, hành vi, và nhận thức của nhóm người tham gia. Phương pháp này nhằm mục đích mở rộng quan điểm, khám phá các ý kiến khác nhau và tạo ra sự thảo luận sâu hơn về một chủ đề cụ thể. 
 • Quan sát (Shadowing): thông qua quan sát hành vi, hoạt động và tương tác của các đối tượng nghiên cứu trong một môi trường thực tế. Nhà nghiên cứu có thể ghi nhận và hiểu rõ hơn về các hành vi tự nhiên và không can thiệp của người tham gia. Một trong những ưu điểm chính của phương pháp quan sát là khả năng thu thập thông tin thực tế và không can thiệp. Bằng cách quan sát trong một môi trường thực tế, chúng ta có thể nhìn thấy hành vi tự nhiên của người tham gia, không bị ảnh hưởng bởi yếu tố nghiên cứu hoặc yếu tố nhàm chán của phòng thí nghiệm. Điều này giúp chúng ta có cái nhìn trực tiếp và chân thực về cách người tham gia sử dụng sản phẩm, tương tác với môi trường xung quanh và thể hiện hành vi thực tế. Ngoài ra, phương pháp này còn có thể cung cấp thông tin mới và độc đáo, đóng góp vào việc hiểu rõ hơn về đối tượng nghiên cứu.

2. Phương pháp nghiên cứu định lượng

Nghiên cứu định lượng là một phương pháp tập trung vào việc đo lường và phân tích các yếu tố bằng con số, dựa trên phép đo và phân tích thống kê. Phương pháp này sử dụng các công cụ như cuộc khảo sát, thử nghiệm điều tra, phân tích số liệu và mô hình hóa để thu thập và phân tích dữ liệu. Nghiên cứu định lượng cung cấp thông tin chính xác và đáng tin cậy, dựa trên con số và số liệu, giúp nghiên cứu viên phân tích mối quan hệ, xác định và kiểm chứng các giả thuyết nghiên cứu. Tuy nhiên, phương pháp này có hạn chế trong việc hiểu sâu về nguyên nhân và cơ chế đằng sau các hiện tượng nghiên cứu và có thể bị ảnh hưởng bởi sai số đo lường. Thông thường, dữ liệu định tính có thể được thu thập thông qua “khảo sát khách hàng” và xử lý thông qua “phân tích dữ liệu”.

 • Khảo sát khách hàng là một phương pháp với quy trình chặt chẽ, trong đó việc thiết kế câu hỏi là yếu tố quan trọng để đảm bảo rằng thông tin thu thập được là chính xác và ý nghĩa. Câu hỏi phải được định hình một cách logic và dễ hiểu, tránh sử dụng ngôn ngữ phức tạp hoặc gây hiểu nhầm cho người trả lời. Phương pháp này có thể được thực hiện thông qua nhiều phương thức, bao gồm cuộc gọi điện thoại, gửi email hoặc sử dụng các ứng dụng và nền tảng khảo sát trực tuyến. Việc lựa chọn phương thức phù hợp phụ thuộc vào mục tiêu nghiên cứu, đối tượng khách hàng và ngân sách hiện có của dự án nghiên cứu.
 • Phân tích dữ liệu là quá trình xử lý và phân tích các tập dữ liệu để tìm hiểu các mô hình, xu hướng và mối quan hệ giữa các yếu tố khác nhau. Phương pháp này thường được thực hiện bằng cách sử dụng các phương pháp thống kê và các mô hình, công cụ phân tích dữ liệu. Một trong những ưu điểm chính của phân tích dữ liệu là khả năng tiếp cận rộng lớn và độ tin cậy của dữ liệu, cho phép chúng ta khai thác những dữ liệu này để tìm ra các mô hình và phát hiện thông tin quan trọng mà chúng ta có thể không nhìn thấy trực tiếp. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa phương pháp phân tích dữ liệu, cần có sự kết hợp giữa khả năng xử lý dữ liệu mạnh mẽ, kiến thức chuyên môn về phân tích dữ liệu và sự hiểu biết sâu sắc về thị trường và khách hàng. Phân tích dữ liệu cung cấp một cách tiếp cận khoa học và dựa trên dữ liệu để hiểu rõ hơn về thị trường và đưa ra các quyết định thông minh và chiến lược cho doanh nghiệp.

Sự lựa chọn giữa hai phương pháp này phụ thuộc vào mục tiêu nghiên cứu, tính chất của vấn đề nghiên cứu và tài nguyên có sẵn. Hiểu rõ cả hai phương pháp và khả năng kết hợp thông minh giữa chúng có thể mang lại thông tin phong phú và đa chiều về vấn đề nghiên cứu. Sự khác biệt giữa nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng không phải là hai mặt của một đồng xu, bởi những dữ liệu định lượng đều dựa trên những sự đánh giá định tính.

 

III. Quy trình nghiên cứu thị trường

Quy trình nghiên cứu khách hàng là một loạt các bước cụ thể để thu thập và hiểu thông tin về khách hàng, thị trường và nhu cầu của họ. Dưới đây là một phân tích chi tiết về các bước quan trọng trong quy trình nghiên cứu khách hàng:

 • Xác định mục tiêu nghiên cứu: Đầu tiên, bạn cần xác định mục tiêu của nghiên cứu. Điều này bao gồm xác định câu hỏi nghiên cứu mà bạn muốn trả lời và đặt ra mục tiêu cụ thể của nghiên cứu.
 • Lựa chọn phương pháp nghiên cứu: Tiếp theo, bạn phải chọn phương pháp nghiên cứu phù hợp để thu thập dữ liệu từ khách hàng. Các phương pháp thông thường bao gồm cuộc khảo sát, phỏng vấn, quan sát và phân tích dữ liệu thống kê. Việc lựa chọn phương pháp phụ thuộc vào mục tiêu nghiên cứu, ngân sách và nguồn lực có sẵn.
 • Thiết kế nghiên cứu: Trong bước này, bạn cần thiết kế nghiên cứu chi tiết để thu thập dữ liệu từ khách hàng. Điều này bao gồm xác định đối tượng nghiên cứu (ví dụ: đối tượng tuổi, giới tính, vị trí địa lý), xác định kích thước mẫu, lựa chọn phương pháp lựa chọn mẫu và phát triển câu hỏi hoặc kịch bản phỏng vấn.
 • Thu thập dữ liệu: Bước này liên quan đến việc triển khai các hoạt động thu thập dữ liệu theo thiết kế nghiên cứu. Nếu sử dụng cuộc khảo sát, bạn cần phát hành cuộc khảo sát cho đối tượng nghiên cứu và thu thập phản hồi. Trong trường hợp phỏng vấn, bạn sẽ tiến hành phỏng vấn cá nhân hoặc nhóm để thu thập thông tin. Nếu quyết định quan sát, bạn sẽ theo dõi hành vi của khách hàng trong một môi trường đã xác định.
 • Phân tích dữ liệu: Bước này liên quan đến phân tích và xử lý dữ liệu thu thập được. Bạn có thể sử dụng các phương pháp phân tích định lượng (như phân tích thống kê) hoặc phân tích định tính (như phân tích nội dung) để tìm ra các mẫu, xu hướng và thông tin hữu ích từ dữ liệu.
 • Đánh giá và diễn giải kết quả: Ở bước này, bạn đánh giá kết quả nghiên cứu và diễn giải chúng. Bạn so sánh kết quả với mục tiêu nghiên cứu ban đầu và rút ra những kết luận và khuyến nghị hữu ích cho doanh nghiệp.
 • Ứng dụng kết quả: Cuối cùng, bạn áp dụng kết quả nghiên cứu vào các hoạt động tiếp thị và phát triển sản phẩm. Bằng cách sử dụng thông tin mới được tìm thấy, bạn có thể xây dựng chiến lược kinh doanh và tối ưu hóa hoạt động của doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách hiệu quả.

IV. Một số công ty nghiên cứu thị trường tại Việt Nam 

1. Kantar

Kantar Tuyển Dụng Thực Tập Sinh Nghiên Cứu Thị Trường Full-time (Qualitative)

Kantar là công ty nghiên cứu thị trường cung cấp dịch vụ tư vấn, dữ liệu và insight hàng đầu thế giới. Được thành lập năm 1993, có trụ sở tại London thuộc công ty mẹ WPP – một trong những đơn vị lớn nhất thế giới về quảng cáo, PR, truyền thông và nghiên cứu thị trường.

Một số thị trường Kantar tập trung nghiên cứu có thể kể tới như: Công nghệ & Dịch vụ viễn thông, Bán lẻ, Khách sạn, Giải trí & Du lịch, Thời trang & Làm đẹp,…

 

2. Nielsen

Nielsen “bán mình” với giá 16 tỷ USD sau khi từ chối thương vụ 9 tỷ USD | bởi Thảo Nguyên | Brands Vietnam

 

Nielsen là một trong những công ty nghiên cứu nổi tiếng cung cấp các dịch vụ nghiên cứu, đo lường và báo cáo đáng tin cậy về khách hàng và hành vi người tiêu dùng. 

Nghiên cứu thói quen xem của Nielsen chủ yếu là những hoạt động đo lường việc người tiêu dùng đang xem và nghe gì trên tất cả các thiết bị và hình thức phân phối. Hoạt động này chiếm khoảng 1/3 doanh thu toàn cầu. 

 

3. DecisionLab

Inside the lab - Decision Consultants

Decision Lab cung cấp giải pháp hàng đầu trong lĩnh vực đánh giá và tối ưu hóa marketing số tại các thị trường Đông Nam Á như Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Thái Lan,…

Các nghiên cứu của công ty có thể giúp bạn nắm bắt xu hướng của ngành marketing số và hành vi người tiêu dùng trên nền tảng số. Đồng thời, Decision Lab cũng cung cấp một số báo cáo có thể giúp các Marketer khám phá và đào sâu để tìm ra insight khách hàng. 

4. Q&Me

Asia Plus | Asia and ASEAN Market Research Service

Q&Me là công ty nghiên cứu thị trường tại Việt Nam với nền tảng công nghệ hiện đại, độc quyền – đây cũng là điều khiến Q&Me trở nên khác biệt trong thị trường cạnh tranh ngày nay.

 

Q&Me có thể thực hiện khảo sát định tính và định lượng cả online và offline để cung cấp cho đối tác cái nhìn sâu sắc nhất về xu hướng tiêu dùng, cũng như suy nghĩ của người tiêu dùng Việt Nam với chi phí hợp lý nhất.

 

Ngoài ra, dịch vụ khảo sát nhóm của Q&Me cũng có thể được thực hiện trực tuyến nên đối tác không cần tốn thêm chi phí cho những chuyến công tác. Đội ngũ đáp viên được Q&Me quản lý trực tiếp do đó có thể nhanh chóng đưa ra thông tin về thị trường và nhu cầu của người tiêu dùng nhưng bằng những phương pháp kiểm tra riêng biệt.

 

5. Mibrand Việt Nam

HN] Công Ty Mibrand Vietnam Tuyển Dụng Nhân Viên/Thực Tập Sinh Market Research Analyst Full-time 2020 - YBOX 

Công ty cố phẩn Mibrand Việt Nam là công ty chuyên sâu về nghiên cứu thị trường và tư vấn xây dựng thương hiệu có trụ sở tại Hà Nội và chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh. Với các chuyên gia có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực, cùng với hơn 50 dự án nghiên cứu thị trường được thực hiện hằng năm, Mibrand đã chinh phục lòng tin của những thương hiệu mạnh mẽ nhất Việt Nam tại nhiều lĩnh vực khách nhau như: Yamaha, Mobifone, TTC, Viettel, VPBank,…

 

Mibrand còn là đơn vị cung cấp báo cáo thường niên Top 30 ngân hàng có sức khỏe thương hiệu tốt nhất Việt Nam và phối hợp cùng Brand Finance công bố Top 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam.

 

Bằng sự kết hợp giữa phương pháp truyền thống và hiện đại, Mibrand cung cấp giải pháp toàn diện về thương hiệu, từ nghiên cứu đến chiến lược phát triển. Mibrand luôn nỗ lực để mang đến sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, đồng hành cùng doanh nghiệp vươn tới thành công.

6.YouNet Media

YouNet Media là nền tảng dịch vụ và phân tích dữ liệu social analytics

 

YouNet Media – thành viên của YouNet Group – là công ty hàng đầu về nền tảng và dịch vụ phân tích dữ liệu mạng xã hội (Social Media Analytics) tại Việt Nam. 

YouNet Media là sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ hiện đại cùng các chuyên gia với năng lực chuyên môn cao và tư duy chiến lược marketing. Hiện công ty đang sở hữu hai nền tảng phân tích dữ liệu hàng đầu, ứng dụng Big Data và AI là SocialHeat (thu thập, thống kê dữ liệu mạng xã hội theo thời gian thực) và SocialLift (thống kê, đo lường và đánh giá Influencer).

7.Buzzmetrics

Công ty nghiên cứu thị trường Buzzmetrics

Buzzmetrics là một thành viên khác thuộc YouNet Group là . Được thành lập từ năm 2013, cho đến nay Buzzmetrics liên tục phát triển và trở thành một trong những công ty phân tích và nghiên cứu dữ liệu mạng xã hội hàng đầu Việt Nam.

Dựa trên ý tưởng cốt lõi: Mạng xã hội là môi trường kết nối con người với nhau trên không gian Online, Buzzmetrics tiến hành phân tích Dữ liệu (Kết nối các dữ liệu liên quan tạo thành dữ liệu có ý nghĩa) để tìm ra Insight (Khám phá sự thật ngầm hiểu và bức tranh thật nhất về thảo luận MXH) nhằm đạt được Hành động (Đạt được mục tiêu kinh doanh).

Scroll to Top