KẾ HOẠCH IMC & CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU.ELITE FINESS

Living Elite – Own Your Life!


BỐI CẢNH.

Sau 07 năm hoạt động, Elite gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm định hướng phát triển thương hiệu khác biệt với đối thủ cạnh tranh lớn là California Fitness. Bên cạnh đó họ cũng chưa hài lòng về hình ảnh thương hiệu cũng như thiếu quy chuẩn trong hệ thống nhận diện thương hiệu.

Elite xác định nhu cầu cần một đơn vị tư vấn hỗ trợ để gia tăng thị phần và chiếm lĩnh TOM (Top-of-mind) trong lĩnh vực Fitness & Yoga cao cấp tại Việt Nam.

GIẢI PHÁP.

•   Nghiên cứu bối cảnh Thương hiệu (4C Research) nghiên cứu 04 nhóm khách hàng (Focus-Group) và khảo sát diện rộng trên 500 mẫu tại TP.Hà Nội.
•   Chiến lược Định vị Thương hiệu hướng đến đến sự nhận thức đúng đắn cho cộng đồng.
•   Chiến lược Phát triển Thương hiệu: Tư vấn các giải pháp cải tiến và quản trị hành trình trải nghiệm khách hàng (C.E.M).
•   Hoạch định chiến lược truyền thông Thương hiệu 2017 – 2018: LIVING ELITE.

KẾT QUẢ.

•   Doanh thu đạt gần 465 tỷ đồng trong năm 2018, tăng 17% so với 2017 và hơn 60% so với trước đó hai năm. Lượng khách hàng hàng tăng 20% so với cùng kỳ trước năm 2018.
•   Mở rộng chuỗi Elite Fitness lên tới 11 trung tâm huấn luyện trên 05 thành phố.
•   Xây dựng thành công Thương hiệu Elite Active dành cho phân khúc trung cấp với 04 trung tâm tại 03 thành phố.
Scroll to Top