CHIẾN LƯỢC ĐỊNH VỊ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU.PVCOMBANK

Ngân hàng không khoảng cách.


BỐI CẢNH.

PVcomBank là một ngân hàng khá non trẻ trên thị trường, là kết quả sáp nhập giữa PVFC và Western Bank. Năm 2015, PVCombank cũng đã từng tiến hành thay đổi nhận diện thương hiệu nhưng không di cùng một chiến lược thương hiệu và kế hoạch thực thi Tiếp thị – truyền thông hiệu quả, do gặp phải nhiều vấn đề trong bộ máy truyền thông.

Thách thức với Mibrand trong dự án là xây dựng được một chiến lược thương hiệu thể hiện được bản sắc riêng của PVCombank, đồng thời phải được đồng bộ với Chiến lược kinh doanh đã được xây dựng để tạo động lực phát triển cho toàn thể Ngân hàng

GIẢI PHÁP.

Chúng tôi đã xây dựng cho PVCombank định vị mới “Ngân hàng trọn đời” với các hoạt động:

•   Tư vấn Chiến lược Định vị thương hiệu
•   Đào tạo nội bộ doanh nghiệp về kiến thức thương hiệu
•   Xây dựng bộ máy truyền thông
•   Phát triển quy trình truyền thông
•   Tư vấn thực thi chiến dich truyền thông tổng thể trong năm 2016

KẾT QUẢ.

PVCOMBANK đã đạt được sự tăng trưởng trong các năm trở lại đây:

•   Được vinh danh là Thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2018.
 
•   Top 500 doanh nghiệp tang trưởng nhanh nhất Việt Nam trong bảng xếp hạng FAST500
 
•   Tổng tài sản đạt gần 100.000 tỷ đồng.
 
•   Vốn điều lệ lên đến 9.000 tỷ đồng.
 
•   Phát triển mạng lưới 116 điểm giao dịch tại các tỉnh thành trọng điểm trên toàn quốc.
Scroll to Top