Dịch vụ

Sát nhập thương hiệu
Phát triển thương hiệu
Thiết kế bộ nhận diện

Lĩnh vực

Thị trường

Vật liệu xây dựng

Việt Nam

Xây dựng chiến lược thương hiệu trong lĩnh vực thạch cao Việt Nam

Khi tập đoàn 300 năm tuổi của Pháp – Saint GoBain mua và sáp nhập lại thương hiệu khung thạch cao nổi tiếng Vĩnh Tường của Việt Nam, thì việc toàn bộ hoạt động kinh doanh sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào thương hiệu nội địa đó. Thương hiệu Gyproc – thuộc tập đoàn, cũng là một thương hiệu rất nổi tiếng trên thế giới nhưng lại có nhận biết rất thấp tại Việt Nam.
Từ đó, Saint GoBain đã tìm tới Mibrand để tìm giải pháp chiến lược giúp các thương hiệu này phát triển tại thị trường Việt Nam mà không gây nên nhầm lẫn và xung đột với người tiêu dùng.

 • Làm thế nào để phát triển các thương hiệu của tập đoàn Saint-Gobain tại Việt Nam mà không gây xung đột về nhận biết và tận dụng khách hàng của thương hiệu Vĩnh Tường?
 • Làm thế nào để đưa thương hiệu Saint-Gobain trở thành thương hiệu được nhận biết hàng đầu tại Việt Nam về giải pháp thạch cao tổng thể?

giải pháp, chiến lược

Total Gypsum
Solutions
Định vị thương hiệu Saint-GoBain

Tư vấn Chiến lược định vị Thương hiệu Saint-GoBain:

“Cung cấp Giải pháp Tổng thể hỗ trợ tạo ra những ngôi nhà đẹp hơn và thay đổi cuộc chơi trong ngành thạch cao tại Việt Nam”

Total Gypsum SolutionsChiến lược phát triển thương hiệu

Thay đổi, chuẩn hoá và truyền tải chiến lược Thương hiệu – Sản phẩm thống nhất trong nội bộ các thương hiệu thành viên:

∙ Truyền thông cho Vĩnh Tường và Gyproc tiếp tục là các thương hiệu có nhận diện hàng đầu trong ngành thạch cao tại Việt Nam

∙ Khơi gợi nhận thức về thương hiệu Saint-Gobain – thương hiệu quốc tế lâu đời

Total Gypsum SolutionsChiến lược phát triển thương hiệu

Tập trung phát triển các giải pháp tổng thể về thạch cao và truyền thông đến khách hàng thông qua khách hàng của thương hiệu Vĩnh Tường

 • Vĩnh Tường tiếp tục giữ vai trò đại diện cho tập đoàn

 • Thương hiệu của Gyproc
  & DuraFlex dần dần được cải thiện giúp giảm bớt các nhầm lẫn thương hiệu

 • Biết đến Saint-Gobain như một thương hiệu quốc tế cung cấp giải pháp tổng thể về thạch cao

Total Gypsum SolutionsChiến lược phát triển thương hiệu

Giúp khách hàng phân biệt và nhận thức thương hiệu

∙ Phân biệt được thương hiệu mẹ Saint-Gobain và thương hiệu con của tập đoàn là Vĩnh Tường & Gyproc

∙ Biết đến Saint-Gobain - thương hiệu cao cấp, sở hữu làm gia tăng giá trị cho Vĩnh Tường, Gyproc, Duraflex và là giải pháp tổng thể thạch cao Việt Nam

Các thương hiệu có mức độ nhận biết hàng đầu
trong ngành thạch cao Việt Nam

Các thương hiệu có mức độ nhận biết hàng đầu
trong ngành thạch cao Việt Nam

Thiết kế chuẩn hóa Logo

Thiết kế chuẩn hoá Logo 3 thương hiệu Vĩnh Tường, Gyproc & Duraflex theo Mô hình Thương hiệu được bảo trợ (Endorsed Brand) bởi Tập đoàn Saint-Gobain

Thiết kế Bộ nhận diện

Thiết kế Bộ nhận diện thương hiệu Tập đoàn Saint-Gobain cho phép sử dụng logo 3 thương hiệu thành viên tại Việt Nam tạo liên tưởng hình ảnh về một thương hiệu cung cấp giải pháp thạch cao tổng thể.

Thiết kế Dấu hiệu đồ họa nhận diện lấy cảm hứng
từ hình ảnh logo của Tập đoàn.

Dấu hiệu đồ họa nhận diện kết hợp cùng
3 công ty thành viên.

 • Saint-Gobain trở thành
  top 500 sau khi thực hiện
  chiến lược định vị thương hiệu

 • Hình ảnh Saint-Gobain và Vĩnh Tường trong tâm trí khách hàng ngành thạch cao khi mới chỉ ở giai đoạn 2

Scroll to Top