E-Banking 2020

Báo cáo nghiên cứu thị trường Ngân hàng số E-banking 2020

E-Banking 2020

Báo cáo nghiên cứu thị trường Ngân hàng số 2020

Các ngân hàng đã và đang trong quá trình chuyển đổi số, nhưng quá tình này đã thực sự hiệu quả hay chưa? Người sử dụng đang nghĩ và phản hồi thế nào về dịch vụ E-banking của các ngân hàng tại Việt Nam.

Báo cáo của chúng tôi sẽ giúp các ngân hàng tìm ra tâm lý – hành vi – thói quen, sự hài lòng / chưa hài lòng & nhu cầu của khách hàng về dịch vụ E-banking để tìm ra lợi thế cạnh tranh, con đường phát triển nền tảng E-banking & tiếp cận khách hàng một cách hiệu quả nhất.

Liên hệ nghiên cứu

CẦN THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU
CHO THƯƠNG HIỆU NGAY HÔM NAY?

Liên hệ theo hotline để nhận tư vấn nghiên cứu từ các chuyên gia hàng đầu của chúng tôi.
Scroll to Top

Đăng kí để tải tài liệu

Cảm ơn bạn, link tải tự động sau 3s!