Phân tích chuyên sâu về vị trí
thương hiệu trên thị trường

Giúp doanh nghiệp đánh giá, định hình và nâng cao vị thế thương hiệu
của mình trong tâm trí khách hàng và trên thị trường cạnh tranh thông
qua 7 chỉ số đo lường toàn diện

Khách hàng của chúng tôi

Nhận thức rõ hơn về vị trí
thương hiệu

Doanh nghiệp có thể hiểu rõ hơn về vị trí của mình trên thị trường
so với các đối thủ cạnh tranh. Điều này giúp doanh nghiệp xác
định được điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức, từ đó tạo
ra chiến lược phát triển thương hiệu hiệu quả và nâng cao khả
năng cạnh tranh của doanh nghiệp

Tăng cường
gắn kết với khách hàng

Thông qua việc đánh giá sức khỏe thương hiệu, doanh nghiệp có thể thấu hiểu nhu cầu và mong đợi của khách hàng, cũng như cách khách hàng nhận biết và cảm nhận về thương hiệu. Điều này cho phép doanh nghiệp tinh chỉnh chiến lược & thông điệp thương hiệu để tăng cường sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng.

Tăng cường
gắn kết với khách hàng

Thông qua việc đánh giá sức khỏe thương hiệu, doanh nghiệp có thể thấu hiểu nhu cầu và mong đợi của khách hàng, cũng như cách khách hàng nhận biết và cảm nhận về thương hiệu. Điều này cho phép doanh nghiệp tinh chỉnh chiến lược & thông điệp thương hiệu để tăng cường sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng.

Nâng cao giá trị & sức ảnh
hưởng của thương hiệu

Bằng cách đo lường và tăng cường sức khỏe thương hiệu, doanh
nghiệp có thể tận dụng giá trị đó để thu hút đầu tư, hợp tác kinh
doanh, và cung cấp sức đề kháng trong thời gian khủng hoảng hoặc
thay đổi thị trường.

phương pháp Thực Hiện

Mô hình nghiên cứu

Tìm hiểu về mô hình và nội dung nghiên cứu của chúng tôi

Đối tượng nghiên cứu

Tìm hiểu về đối tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu của chúng tôi

1111

Điều kiện

Số mẫu

Phương pháp

Mức độ phân tích

Bắt đầu đo lường sức khỏe
thương hiệu ngay hôm nay!

Dự án nổi bật

Đánh giá
sức khỏe thương hiệu
ngân hàng SHB
Xem thêm >
Đánh giá
sức khỏe thương hiệu
Metfone
Xem thêm >
Đánh giá
sức khỏe thương hiệu
ngân hàng OCB
Xem thêm >
Đánh giá
sức khỏe thương hiệu
Vietlott
Xem thêm >

Let’s Talk!

Nhận thông tin mới nhất

về sự kiện, báo cáo nghiên cứu của Mibrand

Tôi đồng ý nhận thông tin mới nhất về sự kiện,
báo cáo nghiên cứu của Mibrand Vietnam

© Mibrand 2023

Scroll to Top