NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG ĐỊNH KÌ.YAMAHA VIETNAM

“Rev your Heart” – “Khơi dậy đam mê”


BỐI CẢNH.

Với mục tiêu giữ vị thế thị trường hiện tại, Yamaha là Thương hiệu liên tục thực hiện các biện pháp cụ thể nhằm mở rộng, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm trong thị trường xe máy vốn đã rất sối động và quyết liệt. Việc tổ chức phỏng vấn các nhóm khách hàng là việc làm cần thiết giúp Yamaha nhận được thông tin phản hồi từ thị trường về sản phẩm của mình một cách trung thực và chính xác nhất.

GIẢI PHÁP.

 

Tổ chức Central Location Test (CLT):

•Xấy dựng bảng câu hỏi
•Tuyển chọn đáp viên
•Chuẩn bị logistic
•Thu thập dữ liệu
 

Tổ chức Focus Group:

•Tuyển chọn đáp viên: Mibrand sở hữu đội ngũ quản lý đáp viên rải rộng trên 6 tỉnh thành phố lớn (Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thanh Hoá, Nha Trang,..)
•Chuẩn bị Logistic cho buổi phỏng vấn: Chọn lựa địa điểm tổ chức, làm việc với supplier

KẾT QUẢ.

Thông qua hoạt động nghiên cứu thị trường được tổ chức đều đặn hàng tháng cùng Mibrand Vietnam, Yamaha có thể xác định thu thập và phân tích thông tin về thị trường từ đó đưa ra những nhận định, xác định các vấn đề cũng như cơ hội Marketing một cách có cơ sở.

Bên cạnh đó, Việc nghiên cứu thị trường cũng giúp Yamaha hiểu rõ về các đối thủ cạnh tranh, để xác định các chiến lược nghiên cứu và phát triển sản phẩm hiệu quả nhất cho các chiến lược dài hạn tại thị trường Việt Nam.

Scroll to Top