Dịch vụ

Thiết kế Logo thương hiệu

Lĩnh vực

Phân phối thương mại

Thị trường

Việt Nam

Sáng tạo logo hướng tới hình ảnh hiện đại, số hoá

Giá Tốt là thương hiệu bảo trợ cho các sản phẩm và có định hướng phát triển thành sàn thương mại điện tử riêng cho các sản phẩm của Phú Thái Holdings – Tập đoàn phân phối hàng nhập khẩu lớn nhất Việt Nam. Phú Thái Holdings đã tìm tới Mibrand nhằm tìm ra Logo nhận diện thương hiệu ấn tượng, thể hiện tính chất năng động, hiện đại, số hoá của thương hiệu.

giải pháp, chiến lược

Into The World
Of E-commerce

Thiết kế Logo Thương hiệu

  • Trái đất

    Biểu tượng cho sự kết nối toàn cầu, phù hợp cho mục tiêu phủ sóng rộng rãi, phát triển trên cả thị trường quốc tế

  • Nút “Play”

    Biểu tượng cho sự hiện đại, năng động, kết nối thể hiện rõ định hướng tăng cường thúc đẩy thương mại điện tử trong thời đại số của doanh nghiệp.

  • Trái đất

    Sử dụng chữ cái đầu tiên trong tên thương hiệu để giúp ghi nhớ thương hiệu được tốt hơn

Scroll to Top