CHIẾN LƯỢC ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU.HD BANK

Cam kết lợi ích tốt nhất.


BỐI CẢNH.

HD Bank là một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam được định vị là “Ngân hàng Tiết kiệm tốt nhất”. Tuy nhiên, từ năm 2011, tính cạnh tranh tăng lên khi ngân hàng nước ngoài cũng được đối xử công bằng như ngân hàng trong nước. Trong khi đó, các đối thủ cũng đang phát triển theo hướng gia tăng giá trị cho khách hàng bằng đa dạng dịch vụ, sản phẩm.

Mục tiêu đề ra cho dự án là đưa HD Bank không những trở thành ngân hàng tiết kiệm tốt nhất mà còn là nơi cung cấp các giải pháp tài chính tốt nhất. Cũng như tìm ra một định vị để nhấn mạnh sự phù hợp về mặt cảm tính đối với khách hàng và tạo ra sự khác biệt với đối thủ.

GIẢI PHÁP.

•   Chiến lược Tái định vị: Trở thành một ngân hàng năng động, thấu hiểu sự phát triển nhanh chóng trong cuộc sống của người tiêu dùng và doanh nghiệp.
•   Xây dựng Thương hiệu: Giới thiệu Hình ảnh Thương hiệu. Ứng dụng truyền thông CRM (Social CRM).
•   Thiết lập hành trình trải nghiệm mới (CEM) với khách hàng: Cải thiện tương tác với khách hàng tại những điểm tiếp xúc Thương hiệu.
•   Gắn kết thương hiệu: Đẩy mạnh hoạt động xây dựng thương hiệu từ nội bộ để tăng cường liên kết vơi khách hàng.
•   Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu mới.

KẾT QUẢ.

Trong 05 năm thực hiện chiến lược mới, HD Bank đã đạt được sự tăng trưởng lớn, chứng minh qua:

•   Tổng tài sản đạt tăng gấp 3 với 216.057 tỷ đồng.
•   Phát triển và mở rộng 236 chi nhánh và phòng giao dịch và 10.285 điểm giao dịch tài chính trải rộng trên khắp cả nước.
•   Đến ngày 5/1/2018, gần 981 triệu cổ phiếu “HDB” của HD Bank đã chính thức lên sàn HOSE và nhanh chóng lọt vào top 20 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất sàn HOSE.
Scroll to Top