KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG & ĐỊNH GIÁ THƯƠNG HIỆU.MOBIFONE

Mọi lúc – Mọi nơi.


BỐI CẢNH.

Mobifone là một trong ba công ty viễn thông lớn tại Việt Nam. Năm 2015, Mobifone mở rộng thành tập đoàn đa ngành với 4 ngành kinh doanh chính. Một chiến lược truyền thông ở cả cấp độ Thương hiệu và sản phẩm là cần thiết để:

•  Hợp nhất và duy trì vị trí số 2 trong ngành:
•  Quảng bá thương hiệu như một tập đoàn đa dịch vụ
•  Tăng cường nỗ lực truyền thông để hỗ trợ các chương trình bán hàng và các chiến dịch quảng bá

GIẢI PHÁP.

Chúng tôi xây dựng chiến lược, kế hoạch với 04 nội dung chính:

 

•  Chiến lược truyền thông 360 độ để tăng nhận thức về thương hiệu trên diện rộng.
 
•  Phát triển các chiến dịch khuyến mại và bán hàng (được phân biệt và thống nhất giữa các doanh nghiệp và thị trường).
 
•  Quản trị danh tiếng thương hiệu và quản lý khủng hoảng truyền thông.
 
•  Tiến hành định giá Thương hiệu và phân tích Sức mạnh Thương hiệu để xác định khả năng tăng trưởng trong tương lai của các Thương hiệu viễn thông Việt Nam.

TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU.

•  Xây dựng TVC chuyên đề: Giới thiệu 04 mảng hoạt động doanh nghiệp của thương hiệu với sự tham gia của Ca sĩ Minh Hằng.
 
•  Chuẩn hoá hình ảnh thương hiệu đa kênh: Cập nhật giao diện và UX của trang web, xây dựng hệ thống biển quảng cáo và nhận diện thương hiệu.
 
•  Phát triển nền tảng truyền thông qua fanpage Facebook, chương trình MobiRadio...

TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU.

Tổ chức sự kiện truyền thông:

•  Truyền thông thương hiệu và sự kiện doanh nghiệp
•  Hoạt động CSR
•  Giải bóng đá MobiFone
•  Sự kiện tài trợ (Hồ thiên nga)
 

Các hoạt động truyền thông qua xã hội - cộng đồng:

•  Cộng đồng người lao động
•  Cộng đồng nông dân
•  Cộng đồng sinh viên
•  Cộng đồng doanh nhân
•  Cộng đồng nhân viên văn phòng

TRUYỀN THÔNG SẢN PHẨM.

•  Truyền thông định hướng bán hàng: Truyền thông sản phẩm và bán hàng, Phát triển 4 chiến dịch tiếp thị lớn, Sản xuất TVC cho các sản phẩm và dịch vụ của Mobifone: ví điện tử 3G, Vimo, MobiFone NextExecute, Care360 - chiến dịch dịch vụ khách hàng lớn nhất trên thị trường.
 
•  Thiết kế sáng tạo: sản phẩm - chương trình bán hàng: Vimo, MobiFone 3G, Chăm sóc 360, ...

KẾT QUẢ.

Về thương hiệu:

•  MobiFone duy trì vị trí số 2 của họ trong các công ty viễn thông quy mô nhất tại Việt Nam.
 
•  Chỉ số vốn cổ phần thương hiệu MobiFone tăng 5%
 
•  Duy trì trạng thái là Nhà khai thác mạng với dịch vụ khách hàng tốt nhất
 

Về dịch vụ bán hàng và khách hàng:

•  Thể hiện một hình ảnh hiện đại hơn của MobiFone.
 
•  Tổng doanh thu tăng 10%, thị phần tăng 5%
 
•  4 chiến dịch tiếp thị lớn đã góp phần tăng doanh thu bằng 20% so với các chiến dịch nhỏ hơn, chưa được kết nối trước đó.

KẾT QUẢ.

Qua quá trình định giá, thương hiệu Mobifone được định giá 391 triệu USD, xếp hạng thứ 2 trong các Thương hiệu viễn thông Việt Nam và hạng 17 trong khu vực Đông Nam Á.

Dự án cũng giúp Mobifone có được bức tranh toàn cảnh hơn về giá trị Thương hiệu và triển khai các hành động giúp tăng cường giá trị này một cách bền vững theo đề xuất của Brand Finance – đối tác chiến lược của Mibrand.

Scroll to Top