CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU TỔNG THỂ.PV GAS

Thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.


BỐI CẢNH.

Qua 26 năm phát triển, PV GAS hiện là một trong những công ty hàng đầu Việt Nam trong ngành dầu khí – năng lượng với 2 đơn vị thành viên là PV GAS North và PV GAS South.

Với nhiều doanh nghiệp nước ngoài và thành phần kinh tế tham gia vào thị trường bán lẻ LPG dân dụng, cùng với sự biến động giá và nguồn cung LPG trên thị trường thế giới, hoạt động kinh doanh của PV GAS trong nước gặp phải nhiều khó khăn khi đối mặt với sự cạnh tranh từ nhiều thương hiệu Gas trôi nổi, nhỏ lẻ.

GIẢI PHÁP.

Chúng tôi đưa ra một chiến lược cạnh tranh tổng thể gồm 05 chiến lược con - giải quyết 05 nhóm vấn đề cốt lõi tương ứng:

•   Chiến lược thị trường.
•   Chiến lược sản phẩm.
•   Chiến lược kênh phân phối.
•   Chiến lược cạnh tranh.
•   Chiến lược Thương hiệu – Marketing.

KẾT QUẢ.

Với chiến lược kinh doanh mới, PV GAS đã phát triển với nhiều thành tựu:

•   Năm 2019, được Forbes bình chọn trong top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam.
 
•   Được nhiều tổ chức đánh giá độc lập xếp hạng cao trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
 
•   Đến cuối 2018, tổng tài sản của PV GAS đạt 62.579 tỷ đồng.
 
•   Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu đạt 23%
 
•   Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ đạt 52%.
 
•   Cung cấp khí ổn định 30% sản lượng điện, 70% đạm, 70% thị phần LPG cả nước.
Scroll to Top